Een kind inschrijven voor ons werkingsjaar

Gelieve hieronder de gegevens van uw kind nauwkeurig in te geven. We gaan uiteraard bijzonder zorgvuldig om met de gegevens.
Gegevens van uw kind
Gegevens van de ouder*

* Onder de term ouder verstaan we de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen: vader moeder, voogd

Gegevens van de ouder*

* Onder de term ouder verstaan we de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen: vader moeder, voogd

Contacteren in geval van nood